Κρήτη

Κρήτη

001-crete-fam-trip-austria
Κρήτη Προορισμοί

Press-Trip δημοσιογράφων της Αυστρίας στην Κρήτη

Η Περιφέρεια Κρήτης, υλοποιώντας την πολιτική ανάδειξης των μοναδικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού στον τουριστικό τομέα συνδιοργάνωσε με τον ΕΟΤ Αυστρίας και την Aegean Airlines, ταξίδι εξοικείωσης σε ...
ΔΙΑΒΑΣΕ... 0
unnamed1
Κρήτη

A guide to 2015’s hottest profession

Are you good at math? Like, really good at math? Do you also know Python and, oh yeah, have deep knowledge of a particular industry? On the off ...
ΔΙΑΒΑΣΕ... 0
Rolling-stone
Κρήτη

Rolling Stone launches independent review of embattled story

It’s understandable. People like getting mail. But the subscription box industry — those startups that periodically ship a «curated» collection of products to your doorstep — has become ...
ΔΙΑΒΑΣΕ... 0
box-services
Κρήτη

Subscription boxes have just gotten way out of control

Diam 1989 wisi quam 02 Diam 1989 wisi quam 03 Diam 1989 wisi quam 04 Diam 1989 wisi quam 05 Diam 1989 wisi quam 06 Diam 1989 wisi ...
ΔΙΑΒΑΣΕ... 0
Ev-Williams-Medium
Κρήτη

Ev Williams wants Medium to be the next big thing — after he redefines ‘big’

It’s understandable. People like getting mail. But the subscription box industry — those startups that periodically ship a «curated» collection of products to your doorstep — has become ...
ΔΙΑΒΑΣΕ... 0
zuckerberg
Κρήτη

Facebook stock hits another all-time high

It’s understandable. People like getting mail. But the subscription box industry — those startups that periodically ship a «curated» collection of products to your doorstep — has become ...
ΔΙΑΒΑΣΕ... 0