ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ      Τάσεις      ΑΠΟΨΕΙΣ      ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ      ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑ     

Ένας οδηγός για την κατάσταση των υπαλλήλων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου

Δείτε παρακάτω μία σύντομη ανασκόπηση των εξελίξεων που αφορούν τους υπάλληλους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, τους υπαλλήλους ξενοδοχείων και τουριστικών λεωφορείων

Δημοσιεύθηκε στις

Photo:

Δείτε παρακάτω μία σύντομη ανασκόπηση των εξελίξεων που αφορούν τους υπάλληλους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, τους υπαλλήλους ξενοδοχείων και τουριστικών λεωφορείων

Α) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

 1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019:
 1. Έδωσαν παράταση ανεργίας δυο μηνών, σε όσους έληξε το επίδομα ανεργίας το πρώτο πεντάμηνο του 2020.
 2. Θα πάρουν έξτρα παράταση μέχρι τον Αύγουστο (3 μήνες) στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβαν, όσοι πληρούν τα παρακάτω στοιχεία: δεν έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας για 3 μήνες και 5 ημέρες κατά το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριου 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020, απολύθηκαν από επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook και έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020. Επιπλέον πρέπει να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο 2020.
 1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019:

      Έδωσαν παράταση ανεργίας δυο μηνών, σε όσους έληξε το επίδομα ανεργίας το πρώτο πεντάμηνο του 2020.

 1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
 1. Δικαίωμα αναστολής εργασίας μέχρι τον Ιούνιο με μισθό 534 ευρώ για το σύνολο του μήνα σε πληττόμενες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με βάση τον ΚΑΔ τους (που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών).
 2. Ένταξη των υπαλλήλων στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: μείωση έως το 50% του χρόνου της εβδομαδιαίας εργασίας για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης. Αυτό εφαρμόζεται σε υπαλλήλους με πλήρη απασχόληση. Το κράτος καλύπτει το 60% του μισθού που αντιστοιχεί στον χρόνο που δεν εργάζεται.
 3. Μετά από εξαγγελία του πρωθυπουργού η περίοδος αναστολής και το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα παραταθούν.

Β. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΤΟΥΡ. ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ:

 1. ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
 1. Έδωσαν παράταση ανεργίας δυο μηνών, σε όσους έληξε το επίδομα ανεργίας το πρώτο πεντάμηνο του 2020.
 2. Επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν: υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020 τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019 και αυτούς με υποχρεωτική επαναπρόσληψη. Μετά μπορούν  1. να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, 2. να εντάξουν κάποιους υπάλληλους στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ  κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 30/9/2020 στους οποίους έχει γίνει οριστική ανάκληση της αναστολής τους  και είναι πλήρους απασχόλησης. Οι παραπάνω εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στην παραπάνω ρύθμιση θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού (534 ευρώ/μήνα) αντίστοιχα.
 3. Επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν: οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ, ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη και η αναστολή σύμβασης εργασίας έχει ανακληθεί οριστικά. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής.
 1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
 1. Ισχύουν τα ίδια μέτρα με την κατηγορία Α’ παρ. 3 που αναφέρεται παραπάνω.

Τo Tourism News είναι μια δημοσιογραφική ενημερωτική ιστοσελίδα η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού με σκοπό να παράσχει ενημέρωση στους επαγγελματίες του χώρου τόσο για τον ίδιο το χώρο όσο και για παρεμφερείς ή εξαρτώμενους κλάδους όπως ο επισιτισμός, οι αερομεταφορές, η συνολική οικονομία της χώρας κλπ